Darsgärde Lantbruk drivs av familjen Hammar på det som ursprungligen var mellangården i byn Darsgärde, belägen mellan Rimbo och Norrtälje i östra Uppland.

Verksamheten är inriktad mot extensiv nötköttsuppfödning på naturbetesmark – sedan 90-talet med den svenska lantrasen väneko. På gården finns även en mindre mängd Svensk gul anka, höns, och ett par nordsvenskar. Jordbruket bedrivs utan naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel, och med egenproducerat foder.

I verksamheten finns även ett sågverk som medger förädling av egen skog – med egenproducerad solel. Virket används till underhåll av egna byggnader – men även inom naturvårdsentreprenad i det andra familjeföretaget, Euphrasia AB.

Nötkött
Våra vänekor slaktas vanligtvis i oktober. Köttet säljs och levereras finstyckat med färs i en kartong. Hör av dig till info@darsgarde.se för information om tillgänglighet och bokning av kött inför hösten.

Ankägg
Från februari-mars och en bit in på sommaren värper ankorna, varje hona kan lägga upp till 200 ägg per år. Äggen (>70 g) säljs för 5 kr/st.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om vår verksamhet. På vårt Instagram-konto (@darsgarde) hittar du mer bilder, och nyheter från verksamheten.

Postadress
Darsgärde Lantbruk
Darsgärde byväg 17
762 92 Rimbo

E-post
info@darsgarde.se

Telefon
070 545 39 64